loading...

WYPOMINKI ROCZNE 2018

Poniżej prezentujemy pięć list z imionami i nazwiskami waszych bliskich zmarłych oraz konkretnych dat, czyli dni (piątków) w których będą wyczytywani Wasi zmarli z rodziny oraz omadlani Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Nabożeństwo Wypominek Rocznych - w każdy piątek, 15 minut przed wieczorną Mszą. Po Nabożeństwie msza Święta w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych.

LISTA 1:  05.01, 12.01, 16.03, 27.04, 04.05, 09.06, 13.07, 17.08, 21.09

Miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci zmarłych: z rodziny Krzyżak, Makowskich, Piwowarów, Piguła, Wincz, Opryszko, Kazimierę, Kazimierza, Stefanię, Leonarda,

++ zm. z rodziny Tadajewskich, Błaszczuk, Karniluk, Henryka, Krystynę, Stanisława, Władysława, Franciszkę, Janinę,

++ zm. z rodziny Januszewskich, Sałterników, Sosnowskich, Korczyńskich, Popielów, Czerwińskich, Dorszów, Mariana Kaźmierczaka, Teresę, Konrada, Michalinę i Józefa Sałterników,

++ zm z rodziny Majewskich, Jankowskich, Sieradzkich, Borysów, Powirskich, Jankowskich,

++ zm. z rodziny Tadajewskich, Korniluk, Semeniuk, Ambrożek, Włodarczyków, Stanisława, Franciszkę, Władysława, Janinę, Henryka, Helenę, Stanisława, Jana, Zofię, Ewę, Józefa, Stanisława, Włodzimierza,

++ zm. z rodziny Frąckiewiczów: Stanisławę, Stefana, Andrzeja, Stefanię, Kazimierza, Julię, Elżbietę, Piotra, zm. z rodziny Gandzierowskich i Nagórskich, Piotra Frąckiewicza,

++ zm. z rodziny Jędrasików, Skraba, Zalewskich, Kaszczyńskich, Szalewiczów, Kuźmińskich, zm. z rodziny Dzieleckich, Martini, Zdzisława, Antoniego, Ignacego,

++ zmarłych z rodziny Robaczewskich, Markiewiczów, Bakalarz, Drab, Klęczar, Alfredę Bakalarz, Bogdana Robaczewskiego,

++ zm. z rodziny Pradunów, Kurpaczów, Gorzałów, Stockich, Kapelanów, Madejów, Pietrzykowskich, Łysiaków, Olesińskich, Kuciów, Papacz, Strusiów, Strachota, Stanisława Pradun, Mariannę i Józefa Kurpaczów, Teresę Olesińską,

++ zm. z rodziny Dzieleckich, Kolińskich, Dziwińskich, Głowackich, Góreckich, Matyjaków, Ignacego, Bronisława, Katarzynę, Stanisława, Salomeę, Jana, Ignacego.

++ zm. z rodziny Naróg, Kędzielów, Sadowskich.

++ zm. z rodziny Brzezińskich, Seredyńskich, Bąk, Krzyżak, Dzikwińskich, Wincz, Opryszko, Makowskich, Teresę, Edmunda, Marię, Henryka, Agnieszkę, Krzysztofa.

++ Wszystkich zmarłych Parafian i kapłanów oraz braci chrystusowców.

++ Wszystkich naszych bliskich zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych.

 

LISTA 2:  19.01, 16.02, 23.03, 11.05, 15.06, 20.07, 24.08, 28.09

Miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci zmarłych: z rodziny Kantorów i Labudów, Józefa, Janinę, Bronisława,

++ zm. z rodziny Łysiak, Szmiłyk, Eudokię, Jana, Bogdana,

++ Eugeniusza, Janinę Krygier, Zdzisława, Zygmunta, Jana, Janinę Florczak, Wojciecha Chaborę, Józefa Cybulskiego, Zdzisława, Krystynę Cybulskich, Zbigniewa, Edwarda, Władysława, Annę Bieleszów, Janinę, Mieczysława, Katarzynę Wójcik,

++ zm. z rodziny Skorb, Skawińskich, Rychta, Konopków, Antoniego Skorba,

++ zm. z rodziny Sadkiewiczów, Żmijewskich, Bułhak, Apolinarego,

++ zm. z rodziny Ziemskich, Seredyńskich, Czajkowskich, Saków, Bartoszków, Chrystmanów, Marszelenków, Leśków, Białeckich, Rydzewskich, Kmieciów, ks. Jana Jabłońskiego, ks. Jerzego Wieczorka, ks. Kazimierza Rudawskiego, ks. Stefana Strzałkowskiego, ks. Stanisława Dżała.

++ zm. z rodziny Kłaków, Pastusiaków, Markiewiczów, Papierskich, Sabinę, Jana Kłak, Jana, Janinę, Jana Pastusiaków, Irenę, Alfonsa Markiewiczów,

++ zm. z rodziny Piekarskich, Boczulak, Gągała, Elizę Piekarską, rajmonda Piekarskiego, Zbigniewa Piekarskiego, Włodzimierza Boczulaka,

++ zm. z rodziny Dziekiewiczów, Wawrzynieckich, Jóźwiaków, Traczów, Karolinę Tomaszczenik,

++ zm. z rodz. Zalewskich, Jędrasików, Kruszyńskich, Kaszczyńskich, Szalewiczów, kurajów, Skrabów, Jadczyszynów, Janinę, Adama, Stefanię, Ksawerego Zalewskich, Antoninę, Antoniego, Adama, Franciszka, Ewę Kruszyńską,

++ zm. z rodziny Czajkowskich, Szajny, Lityńskich, Ciukaj, Iwańskich.

++ zm. z rodziny Ulrych: Władysławę i Stanisława, Krystynę i Bronisława Donifacych

++ zm. z rodziny Jasnos, Wasiuk, Czuba, Zając, Skupińskich, męża Stanisława.

++ zm. z rodziny Kozerskich: Janinę i Tadeusza.

++ zm. z rodziny Ulewiczów, Kulak, Kardasiewiczów, Wiśniewskich, Wycech, Stanisława, Henrykę, Feliksę

++ zm. z rodziny Władyków, Bełejów, Opryszków, Szewców, Gierów, Kalinowskich, Zagułów, Pelagię, Mikołaja Giera, Ewę i Helenę

++ Wszystkich zmarłych Parafian oraz zmarłych kapłanów i braci chrystusowców, wszystkich naszych bliskich zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych.

 

LISTA 3:  26.01, 23.02, 06.04, 18.05, 22.06, 27.07, 31.08,

Miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci zmarłych: z rodziny Kantorów i Labudów, Józefa, Janinę, Bronisława.

++ zm. z rodziny Rudawskich, Wójcickich, Laseckich, Stanisława Kupka,

++ zm. z rodziny Bojkowskich, Kaszczyńskich, Klekielów, Jana, Janinę Bojkowskich, Leokadię Płońską.

++ zm. z rodziny Rażnych, Wieczorek, Trzcińskich, Szczygielskich, Helenę, Franciszka, Jana, Wiesławę, Tadeusza, Jana, Henryka, Marię, Franciszka, Zbyszka, Mirosława, Czesława, Salomeę, Marię, Bolesława, Mirosława, Stanisława, Jadwigę, Michalinę.

++ zm. z rodziny Walawskich, Woźniców, Narkiewiczów, Przyradzkich, Józefa, Ryszarda, Leszka, Józefa, Marię, Kazimierza.

++ zm. z rodziny Bartoń, Wrąbel, Przybyłów, Gągała, Zawidzkich, Nisio, Poznańskich, Bolesławskich, Piekarskich, Filipów, Tryków, Krystynę Bartoń, Tadeusza Wrąbel.

++ zm. z rodziny Rychtów, Fiedziuków, Kardasiewiczów, Garbaczewskich, Sikorów, Teresę, Jana, Franciszkę, Aleksandra, Kazimierę, Zygmunta.

++ zm. z rodziny Grzegorczyków, Jastrowiczów, Kowcunów, Madejskich, Boników, Banasiaków, Majerskich, Marchlewskich, Rogowskich, Kowalewskich, Bednarków, Wasiuków, Lucynę, Michała Kowcun, Jerzego Grzegorczyka.

++ zm. z rodziny Dębskich, Głowackich, Kwintal, Kawa, Stefanię Łuczak, Mikołaja, Krystynę Ozdarską.

++ zm. z rodziny Wiśniewskich, Tyców, Macyszynów, Tomaszczeników, Bogdana, Józefa Wiśniewskich.

++ zm. z rodziny Lisowskich i Kądzielów, Jadwigę, Antoniego, Czesława, Aleksandrę, Piotra, Bolesława.

++ zm. z rodziny Liszniańskich, Skupin, Pałczyńskich.

++ zm. z rodziny Charowskich, Rudzkich, Tyrkała, Kiryluk, Nadzieję, Tadeusza, Ryszarda, Stefana, Olgę Siwicką.

++ Wszystkich zmarłych Parafian oraz zmarłych kapłanów i braci chrystusowców.

++ Wszystkich naszych bliskich zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych.

 

LISTA 4:  02.02, 02.03, 13.04, 25.05, 29.06, 03.08, 07.09,

Miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci zmarłych: z rodziny Ferenców, Bojko, Bliga, Gargasewiczów, Szajkiewiczów, Pielichowskich, Choma, Borkowskich, Nowaków, Alinę, Stanisława, Janusza, Władysława, Ksenię, Pawła.

++ zm. z rodziny Bylewskich, Kwaśnych, Romanów, Klingierów, Bargluf, Lubarczyków, Marię, Alfonsa, Czesława, Mariana, Waldemara, Julię, Józefa, Zofię.

++ zm. z rodziny Wojtkunów, Głoćko, Mulica, Zubowiczów, Balcewiczów, Buczyńskich, Łapkowskich, Bernackich, Janinę, Stanisława Głoćko, Bogusławę, Jana, Jadwigę, Jana, Bronisławę, Bronisława.

++ zm. z rodziny Szymkowskich, Kosiów, Garbaczewskich, Koczotów, Bylewskich, Drozdów, Krok, Annę Krawczyk, zmarłych z rodziny Prostaków.

++ zm. z rodz. Kłos, Wilczyńskich, Stępień, Rytwińskich, Dolińskich, Teodorę i Stanisława Kłos, Floriana Czenczaka, Janinę Duliniec.

++ zm. z rodziny Cisowskich, Świeży, Dera, Gibas, Paguła, Gulakowskich, Greguła, Lisewskich, Kołodziejów, Trębulak, Nowaków, Farfus, Korniluk, Kazaczuk, Semeniuk, Stefanię, Eugenię, Wacława, Bolesławę, Sabinę, Karola, Bazylego, Jarosława, Andrzeja, Adolfa, Jana, Kamilę, Elżbietę, Stanisława, Rozalię, Pawła, Stefanię, Czesława, Władysława, Helenę, Władysławę, Józefę, Pawła, Janinę, Michała, Mariannę, Jana.

++ zm. z rodziny Wiśniewskich, Raszewskich, Milów, Siedleckich, Nawrockich, Gawrońskich, Stępniaków, Leonarda Raszewskiego. Pelagię i Ignacego Wiśniewskich, syna Ignacego.

++ zm. z rodziny Miłkowskich, Dziakowskich, Tulej, Marię Miłkowską, Krystynę Żarłok, Józefę Dziakowską.

++ zm. z rodziny Hope, Grzegorczyków, Kępa, Kopińskich, Rogala, Bednarek, Kaczmarek, Jerzego, Helenę.

++ zm. z rodziny Sałapatów, Olejników, Łazarewiczów, Dacko, Michała, Krzysztofa, Teresę, Józefa, Jarosława, Marię, Włodzimierza, Michała, Annę, Jana, Ewę, Jana, Jarosława, Ewę, Jana.

++ zm. z rodziny Schmidtów, Sitarczuków, Gierów, Zarzyckich, Kantorów, Anielę i Franciszka, Stanisławę i Kazimierza, Alfredę, Halinę.

++ Wszystkich zmarłych Parafian oraz zmarłych kapłanów i braci chrystusowców.

++ Wszystkich naszych bliskich zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych.

 

LISTA 5:  09.02, 09.03, 20.04, 01.06, 06.07, 10.08, 14.09

Miłosierdziu Bożemu polecamy świętej pamięci zmarłych: z rodziny Goździejewskich, Klonowskich, Łodyga, Berens, Karbowiaków, Kmieć, Terka, Wilde, Wichłaczów, Gancarzów, Tyszewiczów, Ważnych, Popławskich, Kiłoczko, Krutkiewicz, piaseczników, Oldgard-Larsen, Tomasza Gancarza, Wojciecha Kmiecia, Eugenię Karbowiak.

++ zm. z rodziny Kwaśnych, Andrzejak, Wieczorek, Chojęta, Zygiert.

++ zm. z rodziny Januszewskich, Sosnowskich, Popielów, Korczyńskich, Grzybów, Mariana Kaźmierczaka, Michalinę i Józefa Sałternik, Józefę Rybnik.

++ zm. z rodziny Kapcewiczów, Szewczyków, Maculewiczów, Kodzik, Jędrasików, Zalewskich, Antoniego, Salomeę, Krystynę, Waldemara Mieczkowskiego, Jolantę, Jerzego Mrozowskich.

++ zm. z rodziny Śliwińskich, Drozdów, Rychterów, Marka, Tomasza Kardasiewicza, Marię Pyłypczak, Justynę Derewecką.

++ zm. z rodziny Plamowskich i Stockich, Zofię, Józefa, Zenona, Tadeusza, Helenę, Romana, Alfreda, Stefana, Czesława, Jana i Marię, Franciszka, Agnieszkę, Janinę.

++ zm. z rodziny Sosnowskich, Korczyńskich, Sałterników, Januszewskich, Kaźmierczaków, Popielów, Trośniaków, Krumholców, Majchrowskich, Sobiegrajów, Sawków, Hamelaków, Bełajów, Bachurskich, Fiedziuków, Annę Sosnowską, Władysława, Marię Sawka.

++ zm. z rodziny Strzeleckich, Wieczyńskich, Tarkowskich, Zalewskich, Słowińskich, Doliniec, Czenczak.

++ zm. z rodziny Bykowskich, Drozdów, Szczygielskich, Snarskich, Kardasiewiczów, Janinę Bykowską, Stanisława Drozda, Zofię, Franciszka, Stanisława Szczygielskich.

++ zm. z rodziny Sorkowiczów, Świokłów, Szwedków, Ogińskich, Kowalczyków, Samokarów, Murdzków, Saków, Jerzego, Mariana, Anielę, Jana, Jadwigę, Pawła, Marcina, Wiesława, Jadwigę, Helenę, Krzysztofa.

++ zm. z rodziny Nagórskich, Górskich, Wolańskich, Annę i Jana, Marię, Jana, Kazimierę, Tadeusza, Aleksandrę, Zdzisława, Michała,

++ zm. z rodziny Plaskaczów i Rachowieckich.

++ Wszystkich zmarłych Parafian oraz zmarłych kapłanów i braci chrystusowców.

++ Wszystkich naszych bliskich zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych.

Parafia św. Michała Archanioła
ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany
tel. 91/562-00-57 / rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 09:00; 11:00, 18:00
 

W tygodniu: 18:00
 

Sobota:18:00