loading...

Wieczór Chwały

W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na „Wieczór Chwały”. Razem z młodzieżą oraz naszym parafialnym Zespołem „Mika’el” rozważamy Słowo Boże, modlimy się, śpiewamy i uwielbiamy Pana w Najświętszym Sakramencie. Doświadczamy działania Ducha Świętego, które wydaje konkretne owoce. Pisze o nich św. Paweł.

Piąty rozdział Listu do Galatów (Ga 5,22-23) to jedyny tekst nowotestamentalny, w którym bezpośrednio jest mowa o „owocach Ducha”. Poprzez metaforę „owoce Ducha” św. Paweł opisuje cnoty które wypływają, które są wynikiem życia w Chrystusie. Apostoł nie mówi o owocu wiary, ale o „owocu Ducha” (gr. ho karpos tu pneumatos). W Ga 5,22-23 wymienione są cechy składające się na „owoc Ducha”. Są nimi „miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Apostoł określa te owoce cnotami.

Zapraszamy serdecznie: pierwszy piątek, godz. 20:00.

Parafia św. Michała Archanioła
ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany
tel. 91/562-00-57 / rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 09:00; 11:00, 18:00
 

W tygodniu: 18:00
 

Sobota:18:00