loading...

Warsztaty Muzyki Liturgicznej za nami

W dniach 19-21 stycznia w Parafii św. Michała Archanioła w Dobrzanach odbyły się Warsztaty Muzyki Liturgicznej. To były trzy intensywne dni, w czasie których członkowie Zespołu Mika'el, pod czujnym okiem p. Jakuba Tomalaka, przećwiczyli śpiew kilkunastu pieśni. 

Była to doskonała okazja, aby poznać możliwości swojego głosu, spróbować sił w śpiewie wielogłosowym, zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i wreszcie – doświadczyć piękna wspólnej modlitwy śpiewem. W czasie Warsztatów nie zabrakło też czasu na wspólną Eucharystię i modlitwę liturgiczną: jutrznię oraz kompletę.Warsztaty uwieńczyła oprawa muzyczna Mszy Świętej o godz. 11:00 oraz koncert Uwielbienia. Biorący udział w warsztatach twierdzą jedno: "było warto, wiele się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy".

Warsztaty poprowadził p. Jakub Tomalak - mąż Kingi, tata Zosi, Janka i Franka, dyrygent, kompozytor, aranżer, wykładowca akademicki, absolwent Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy, producent muzyczny (m.in. płyty „Nova Pieśń”,”12 oddechów”,” Akatyst ku czci św .Józefa Oblubieńca Bogarodzicy”, „Odnalazłeś  mnie”, projekt ”Psalmy Józefa”), autor wielu pieśni, opracowań chóralnych oraz form wokalno-instrumentalnych jak również piosenek chętnie wykonywanych przez chóry, zespoły i schole akademickie na terenie całego kraju.

Parafia św. Michała Archanioła
ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany
tel. 91/562-00-57 / rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 09:00; 11:00, 18:00
 

W tygodniu: 18:00
 

Sobota:18:00