loading...

Sakramenty

  • Msza św. w Niedzielę: godz. 9:00; 11:00; 18:00 

  • W tygodniu: godz. 18.00; w soboty - 18:00 

 

Sakrament chrztu

Sakrament chrztu w Kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach udzielany jest podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 w trzecią niedzielę miesiąca.

Konferencje chrzcielne zawsze w soboty przed niedzielą chrzcielną, po Mszy Świętej wieczornej.

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym, uczestniczącym regularnie we Mszy świętej, często korzystającym z sakramentu pokuty i komunii świętej. Przygotowanie do chrztu rodziców i chrzestnych odbywa się zawsze w sobotę przed niedzielą chrzcielną po Mszy Świętej wieczorenj w naszym kościele.

Sakrament I Komunii świętej

Do Sakramentu I Komunii świętej przystępują dzieci z kl. III szkoły podstawowej. Okres przygotowania trwa 8 miesięcy i rozpoczyna się od września w roku szkolnym, w którym dziecko przystępuje do sakramentu. Zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii świętej zgłaszają rodzice dziecka.
Dzieci przygotowuje się do I Komunii św. podczas katechezy w szkole, ale również w czasie Mszy św. niedzielnej. Piękną formą przygotowania dziecka do I Komunii św. jest również udział w nabożeństwach różańcowych dla dzieci, w roratach, w drogach krzyżowych, na nabożeństwach majowych.
Kochani Rodzice "pozwólcie dzieciom przychodzić do Jezusa..."

Sakrament bierzmowania

Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież klas ósmych oraz oddziału gimnazjalnego. Młodzież przygotowuje się w oparciu o katechezę szkolą i uczestniczenie w ogłaszanych "okolicznościowych spotkaniach dla bierzmowanych". ważne też są spotkania formacyjne dla rodziców kandydatów do Bierzmowania.

Oprócz grupy młodych istnieje również grupa dorosłych 9osoby od 18 roku życia), którzy pragną przyjąć Sakrament Bierzmowania. Przygotowaniem osób dorosłych zajmuje się ks. Proboszcz.

Młodzież  spotyka się w grupach formacyjno - katechetycznych prowadzonych przez księży i świeckich animatorów. 


Sakrament małżeństwa

Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty jego sporządzenia.
Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC).

Pozostałe dokumenty:

a) zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej,
b) dowody osobiste narzeczonych,
c) świadectwo chrztu oraz bierzmowania,
d) ostatnie świadectwo z katechizacji,
e) dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii, należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące).

Sakrament chorych

Wyjazd do chorego odbywa się w nagłych wypadkach na życzenie rodziny lub samego chorego. W pierwsze piątki miesiąca odwiedziny chorych w domach według wcześniejszych zgłoszeń. W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż i zapalone świece. Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował. Udziela się sakramentu namaszczenia również osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba.
W naszej parafii księża odwiedzają swoich chorych zawsze w I piątek  miesiąca od godz. 9:00. W razie nagłej potrzeby można zadzwonić na plebanię w każdej chwili.
Osoby chcące zapisać swoich bliskich do listy chorych proszone są o zrobienie tego w zakrystii lub na plebanii.

Sakrament pokuty i pojednania

Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty tymi słowami: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie będą im zatrzymane" (J 20.22 - 23).

- Dni powszednie: pół godz. przed Mszą św.

- Niedziela: pół godziny przed Mszą św.

- Noc Nikodema (3 piątek miesiąca) 19:00 - 22:00

- według planu w okresie przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą

Warunki przyjęcia sakramentu pokuty:
1. rachunek sumienia,
2. żal za swoje grzechy,
3. postanowienie poprawy,
4. szczere wyznanie swoich grzechów,
5. gotowość do pokuty i naprawienia wyrządzonych szkód.

Parafia św. Michała Archanioła
ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany
tel. 91/562-00-57 / rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 09:00; 11:00, 18:00
 

W tygodniu: 18:00
 

Sobota:18:00