loading...

Sakramenty

  • Msza św. w Niedzielę: godz. 9:00; 11:00; 18:00 

  • W tygodniu: godz. 18.00; w soboty - 18:00 

 

Sakrament chrztu

Sakrament chrztu w Kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach w 2015 roku udzielany jest podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 w trzecią niedzielę miesiąca.

Konferencje chrzcielne zawsze w soboty przed niedzielą chrzcielną w kościele po Mszy Świętej wieczornej.

Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat, a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym, uczestniczącym regularnie we Mszy świętej, często korzystającym z sakramentu pokuty i komunii świętej. Przygotowanie do chrztu rodziców i chrzestnych odbywa się zawsze w sobotę przed niedzielą chrzcielną po Mszy Świętej wieczorenj w naszym kościele.

Sakrament I Komunii świętej

Do Sakramentu I Komunii świętej przystępują dzieci z kl. III szkoły podstawowej. Okres przygotowania trwa dwa lata i rozpoczyna się od września w roku szkolnym, w którym dziecko przystępuje do sakramentu. Zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii świętej zgłaszają rodzice dziecka.
Dzieci przygotowuje się do I Komunii św. podczas katechezy w szkole, ale również w czasie Mszy św. niedzielnej. Piękną formą przygotowania dziecka do I Komunii św. jest również udział w nabożeństwach różańcowych dla dzieci, w roratach, w drogach krzyżowych, na nabożeństwach majowych.
Kochani Rodzice "pozwólcie dzieciom przychodzić do Jezusa..."

Sakrament bierzmowania

Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież gimnazjalna w III klasie. Okres przygotowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w klasie I gimnazjum. Młodzież w czasie tych trzech lat przygotowuje się w oparciu o katechezę szkolą i uczestniczenie w ogłaszanych "okolicznościowych spotkaniach dla bierzmowanych".
Młodzież kl. III spotyka się w grupach formacyjno - katechetycznych prowadzonych przez księży. Terminy spotkań poszczególnych grup ustalane są z księdzem.


Sakrament małżeństwa

Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty jego sporządzenia.
Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC).

Pozostałe dokumenty:

a) zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej,
b) dowody osobiste narzeczonych,
c) świadectwo chrztu oraz bierzmowania,
d) ostatnie świadectwo z katechizacji,
e) dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii, należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące).

Sakrament chorych

Wyjazd do chorego odbywa się w nagłych wypadkach na życzenie rodziny lub samego chorego. W pierwsze piątki miesiąca odwiedziny chorych w domach według wcześniejszych zgłoszeń. W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż i zapalone świece. Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował. Udziela się sakramentu namaszczenia również osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba.
W naszej parafii księża odwiedzają swoich chorych zawsze w I piątek  miesiąca od godz. 9:00. W razie nagłej potrzeby można zadzwonić na plebanię w każdej chwili.
Osoby chcące zapisać swoich bliskich do listy chorych proszone są o zrobienie tego w zakrystii lub na plebanii.

Sakrament pokuty i pojednania

Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty tymi słowami: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie będą im zatrzymane" (J 20.22 - 23).
Dni powszednie: pół godz. przed Mszą św.

W I piątek miesiąca spowiedź od godz. 17:30

Niedziela: podczas każdej Mszy św.

Warunki przyjęcia sakramentu pokuty:
1. rachunek sumienia,
2. żal za swoje grzechy,
3. postanowienie poprawy,
4. szczere wyznanie swoich grzechów,
5. gotowość do pokuty i naprawienia wyrządzonych szkód.

Parafia św. Michała Archanioła
ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany
tel. 91/562-00-57 / rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 09:00; 11:00, 18:00
 

W tygodniu: 18:00
 

Sobota:18:00