loading...

wtorek 24 października 2017

List do Rzymian 5,12.15b.17-19.20b-21.

Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
Gdzie się jednak wzmógł grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Księga Psalmów 40(39),7-8a.8b-9.10.17.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy,  
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.  
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.  
Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich,
o czym Ty wiesz, Panie.
Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, którzy Ciebie szukają,
a ci, którzy pragną Twojej pomocy,
niech zawsze mówią „Pan jest wielki”.


Ewangelia wg św. Łukasza 12,35-38.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.
A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

Komentarz Izaak Syryjczyk

     Modlitwa ofiarowana nocną porą ma większą moc niż modlitwa ofiarowana za dnia. To dlatego święci mieli zwyczaj modlenia się nocą, zwalczając senność ciała i słodycz snu i przezwyciężając naturę ich ciała. Prorok również mówił: „Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże” (Ps 6,7), podczas gdy wzdychał z głębi swego serca w gorliwej modlitwie. I dalej: „Wstaję o północy, aby Ciebie wielbić za słuszne Twoje wyroki” (Ps 119,62). Dla każdej prośby, którą święci kierowali do Boga z mocą, uzbrajali się w nocną modlitwę i wkrótce otrzymywali to, o co prosili.      

Sam Szatan niczego tak się nie obawia, jak modlitwy ofiarowanej podczas czuwań nocnych. Nawet jeśli towarzyszą im rozproszenia, to nie powracają one bezowocnie, chyba że się prosi o coś, co nie przystoi. Dlatego podejmuje ostre walki przeciw tym, którzy czuwają nocą, żeby ich odwrócić od tej praktyki, szczególnie jeśli się okazują wytrwali. Ale ci, którzy są choć trochę umocnieni przeciw tym szkodliwym podstępom i zakosztowali łask, które Bóg przyznaje podczas nocnych czuwań, którzy osobiście doświadczyli wielkość pomocy, którą Bóg im udzielił, ci lekceważą całkowicie Szatana i wszystkie jego podstępy.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Parafia św. Michała Archanioła

ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany

tel. 91/562-00-57

rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 

09:00; 11:00, 18:00 (od 1 listopada do Triduum - 17:00)

W tygodniu:

18:00 (od 1 listopada do Triduum - 17:00)

Sobota:

18:00 (od 1 listopada do Triduum - 17:00)