loading...

niedziela 22 kwietnia 2018

Dzieje Apostolskie 4,8-12.

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi!
Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie,
to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła.
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

Księga Psalmów 118(117),1.8-9.21-23.26.28.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,  
bo Jego łaska trwa na wieki.  
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie,
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.

Pierwszy list św. Jana 3,1-2.

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Ewangelia wg św. Jana 10,11-18.

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza.
Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać.
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

Komentarz Bazyli z Seleucji

     „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swoje życie za owce”. Piłat widział tego pasterza, żydzi Go widzieli prowadzonego na krzyż za swoje owce, jak to zapowiedział chór proroków, długo przed męką: „Jak baranek na rzeź prowadzony,  jak owca niema wobec strzygących ją” (Iz 53,7). On nie bronił się przed śmiercią, nie uciekał przed sądem, nie odepchnął tych, którzy Go krzyżowali.  On nie tylko znosił swoją Mękę, ale jej pragnął za swoje owce: „Mam moc oddać moje życie i mam moc je znów odzyskać”. Zniszczył pasję przez swoją Pasję, śmierć zniszczył swoją śmiercią. Swoim grobem otwiera groby, wstrząsa czeluściami i otwiera ich zawory. Groby są zapieczętowane i więzienie zamknięte, dopóki Pasterz nie zejdzie do śmierci, by ogłosić tam wolność tym z owiec, które usnęły. Widać Go w czeluściach; On rozkazuje je opuścić. Widać Go jak odnawia wezwanie do życia. „Dobry pasterz daje życie swoje za owce”: to w ten sposób szuka miłości swoich owiec. Miłuje Chrystusa ten, kto potrafi słuchać Jego głosu.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Parafia św. Michała Archanioła
ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany
tel. 91/562-00-57 / rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 09:00; 11:00, 18:00
 

W tygodniu: 18:00
 

Sobota:18:00