loading...

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec tworzy sześć Róż (grup modlitewnych). Każda Róża składa się z dwudziestu osób i ma swojego patrona. Osoby te odmawiają codziennie dziesiątkę różańca w wyznaczonych intencjach. Trzem Różom kobiecym patronują: św. Joanna Beretta Mola, św. Rita i św. Jadwiga Królowa. Róży męskiej patronuje św. Józef. Róży młodych - św. Jose. Szóstej Róży patronuje św. Jan Paweł II.

Msza Święta w intencjach ŻR i spotkania formacyjne Żywego Różańca odbywają w I sobotę miesiąca o godz. 18:00. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Rafał, proboszcz.

Parafia św. Michała Archanioła
ul. Staszica 56, 73-130 Dobrzany
tel. 91/562-00-57 / rsorkowicz@gmail.com

Ks. Proboszcz Rafał J. Sorkowicz SChr - tel.: 798 805 422

Msze św.

Niedziela: 09:00; 11:00, 18:00
 

W tygodniu: 18:00
 

Sobota:18:00